MEKOUSNA

Lokalni nazivi:jadranski losos

Max. dužina:

Max. težina: 4 kg.

Vreme mresta:Mekousna pastrmka se mresti u aprilu i maju mesecu.

Opis i građa:

Karakteristična osobina mekousne pastrmke je da joj visina glave naglo opada ispred nosnih otvora pa joj je njuška zaobljena. Usta su joj manja nego kod drugih vrsta salmonida, mesnata i meka, zubi su skoro pokriveni zubnim mesom (po toj osobini je i dobila narodno ime). Na bokovima tela postoje crne pege, nepravolno raspoređene, kao i manji broj crvenih ili narandžastih pega, koje se poklapaju sa crvenim pegama. Ova vrsta je politipska i ima četiri podvrste.

Navike, stanište, rasprostranjenost:

Kao endemska vrsta živi u rekama Zeti u Crnoj Gori i Buni u Bosni.

Razmnožavanje:

Mamci i pribor za lov:

Lov dozvoljen samo musičarskim priborom.